Om Glindorf & Partnere A/S

Velkommen til Glindorf & Partnere A/S

Vores vision
er at opføre bygninger til mennesker, hvor god arkitektur, kendte løsninger og principper og godt indeklima giver glæde i hverdagen.
Vi vil være beslutningstagere og slutbrugeres foretrukne førstevalg.

Hos G&P er vi tilpasningsparate og fleksible, og der vil derfor løbende ske nye tiltag, ændringer og justeringer for at imødekomme nye ønsker og krav fra vore kunder.

Vi tilbyder den samarbejdsform der passer bedst til det konkrete projekt og kundens ønsker og krav.

  • Vi forestår projektudvikling for vore kunder – men investerer ikke selv i ejendomme.
  • Vi tilbyder faseinddelt samarbejde, herunder at skabe et specifikt beslutningsgrundlag (projekt og budget) for igangsætning og gennemførelse af den konkrete byggeopgave.
  • Vi tilbyder entreprisearbejder i fast pris – og gerne i totalentreprise.
  • Vi tilbyder totalrådgivning og byggestyring og gerne i fast pris.

Vi gennemfører totalentrepriseopgaver og byggestyring inden for både renovering og nybygning.

Det er vort mål
At sikre at Glindorf & Partnere A/S opleves som en loyal, ansvarlig og professionel samarbejdspartner, både overfor vore kunder, men også overfor vore faste samarbejdsparterne dvs. rådgivere, entreprenører og leverandører.

Dette vil vi sikre ved

  • et godt arbejdsmiljø, hvor alle uanset rolle indgår i det fælles team.
  • stor loyalitet overfor projekter og kunder.
  • at alle opgaver udføres med en kompetent projektledelse, med optimal gennemførelse og opfyldelse af alle kontraktslige forpligtelser.
  • enkel, klar og forståelig kommunikation og opgave- og arbejdsfordelinger, herunder ansvarsfordeling over for vore kunder, samarbejdspartnere, men også internt – for dermed at opnå enkle og forståelige ”kommandoveje” i dagligdagen for alle i G&P.
  • ensartet struktur på alle sagerne, herunder ”sagsstruktur”, økonomirapportering m.m.
  • daglig glæde og tryghed for alle involverede parter.

Der skal også være en dagligdag hvor der er plads til individualister, fleksibilitet, sparring og nye tiltag til gavn for alle – og det er også et væsentligt mål at anvende vores forskellighed og vores kompetencer bedst muligt, herunder også til fælles vidensdeling.

Glindorf & Partnere A/S blev stiftet i 2006 af Jens Glindorf og Tomas Ørnhof, der begge kom fra en mangeårig ansættelse i NCC Construction Danmark A/S, hvor de har gennemført en lang række større nybygnings – og renoveringsopgaver, herunder bl.a. Dahlerups Pakhus og Langeliniepromenaden på Langelinie, ”Kobbertårnet” og hotel Adina, begge på Amerika Plads.

Aktuelle og tidligere G&P projekter/byggerier er beskrevet under referencer.

Klik på foto for at se person- og kontaktoplysninger
Vi benytter kun direkte kontakt til enkeltpersoner.

Jens Glindorf
Jens Glindorf
Tomas Ørnhof
Tomas Ørnhof
Christian Petri
Christian Petri
Emil Lorvik
Emil Lorvik
Nicolai Hagen
Nicolai Hagen
Hamza Azhoum
Hamza Azhoum

“Vi formgiver vore bygninger
derefter formgiver de os”

Winston Churchill